Bestyrelsen

Centrets øverste juridisk og økonomisk ansvarlige er bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde. Sekretariatet drives af en leder, tre foreningskonsulenter, en administrativ medarbejder, samt frivillige nøglepersoner.
Da vi tager vores sociale og medmenneskelige ansvar alvorligt, er flere af vores medarbejdere ansat på særlige vilkår, ligesom vi ofte samarbejder med praktikanter og frivillige med erfaringskompetence. Det supplerer vores faglige viden godt, og stemmer overens med vores værdier om ligeværd, mestring, autonomi og fællesskab.

Formand

Mona Gaarsdal
(Lions Theodora Silkeborg)
Tyttebærvej 22 A, Sejs
8600 Silkeborg
40 68 11 86

Næstformand

Gert Remme
(Natteravnene Silkeborg)
Sanatorievej 22, st. th.
8600 Silkeborg
21 22 19 13/ 86 84 19 21

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk