Skip to main content

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering af foreningernes arbejde og effekt er et område, der er kommet meget fokus på de senere år. Det er ikke noget nyt, at frivillige organisationer skal dokumentere deres arbejde, men det er forholdsvis nyt, at der fokuseres på effektmåling og ikke blot på gennemførte aktiviteter eller antallet af brugere. Og dokumentationskravene er især store, hvis I søger penge fra offentlige puljer og private fonde, hvor der tales meget om SMART-mål, forandringsteori og effektmåling.

De stigende krav til dokumentation og evaluering kan virke uoverskuelige og frustrerende. Men de kan også være konstruktive redskaber til at fortælle noget om, hvorvidt indsatsen virker efter hensigten – og bruges til at forbedre og udvikle foreningens arbejde. Men det er vigtigt, at evaluering bruges rigtigt og bliver tilpasset foreningens aktiviteter og behov. Det er også vigtigt, at der er sammenhæng mellem udbyttet af evalueringen og de ressourcer, som foreningen bruger.

Så tag fat i os, hvis I ønsker at arbejde med dokumentation og evaluering. Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Hvad er SMART-mål og forandringsteori – og hvordan arbejder I med det?
  • Hvorfor ønsker I evaluering, og hvad vil I bruge resultaterne til?
  • Hvad er målet med og virkningen af jeres indsats?
  • Hvad vil I gerne vide om jeres brugere?
  • Hvordan vil I indhente viden i praksis?
  • Hvad får I ud af anstrengelserne?
  • Hvilken evalueringsform passer til jer?
  • Hvordan sørger I for, at evalueringen ikke havner i papirkurven?