Skip to main content

Fundraising

- hjælp til at søge midler

Har I svært ved at få økonomien til at slå til eller finansiere nye initiativer?

For de fleste foreninger er det en konstant kamp at få økonomien til at slå til - eller at opnå finansiering til nye tiltag. Der er mange måder at skaffe midler ud over medlemskontingenterne. Nogle afholder loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller andre arrangementer, mens andre sælger lodsedler, kalendere eller andre småartikler. Endnu andre har sponsoraftaler med virksomheder eller får tilskud fra kommunale og statslige puljer eller private fonde.

Det er vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I vil finansiere jeres organisation, projekter og aktiviteter – og at sprede jeres indtægtskilder på flere for at mindske sårbarheden.

Vi tilbyder at være jeres sparringspartner gennem hele fundraisingprocessen - uanset om det handler om små arrangementer eller større projekter. Vi kan træde ind i jeres projekt lige netop dér, hvor der er behov for en hjælpende hånd, og vi kan være med til at forbedre jeres muligheder for støtte og tilskud.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Kortlægning af forskellige måder at tjene penge
  • Kortlægning af støttemuligheder og vigtige ansøgningsfrister
  • Sparring til idé- eller projektudvikling og projektplanlægning
  • Identificering af samarbejdspartnere
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgningsskemaer samt budget- og finansieringsplan
  • Evaluering, forankring og formidling af projektets resultater