Skip to main content

PR og synlighed

BLIV SYNLIG OG ATTRAKTIV
Der er mange måder at formidle jeres budskaber til potentielle samarbejdspartnere, frivillige og brugere.Frivilligcentret kan hjælpe med at synliggøre jeres forening overfor andre foreninger, potentielle frivillige og brugere. Det gør vi ved at udarbejde en brugerrettet oversigt over lokale foreningstilbud og ved at være opmærksomme på jer, når vi snakker med og henviser potentielle frivillige og brugere - eller ved at være opmærksom på jer i forbindelse med netværk eller samarbejde med andre foreninger.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Jeres fordele ved og behov for at være mere synlig
  • Hvem er det vigtigt for jer at være synlige overfor – og hvor?
  • Hvilke historier kan foreningen fortælle– og hvordan kan I videreformidle dem?
  • Pressestrategi – hvilke medier er der, og hvordan kontakter I dem?
  • Forskellige synlighedsaktiviteter
  • Udarbejdelse af hjemmeside og andet informationsmateriale
  • Facebook og andre sociale medier
"Vi vil også gerne støtte jeres eget arbejde med at blive mere synlige i lokalområdet."