Skip to main content

Bestyrelsesarbejde

EN GOD OG VELFUNGERENDE LEDELSE, DER ER SIN OPGAVE OG ANSVAR BEVIDST
Bestyrelsen er som regel valgt på en generalforsamlingen og udfører den overordnede ledelse af foreningen - i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, generalforsamlingen har truffet. Bestyrelsens rolle er først og fremmest at diskutere og beskrive de overordnede visioner og fremadrettede mål for foreningen, men bestyrelsen kan også tage del i de daglige aktiviteter og den daglige drift.Uanset, hvordan bestyrelsen arbejder, er det en god ide at være opmærksom på arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og frivillige og eventuelt ansatte - og ikke mindst at være sit bestyrelsesansvar bevidst.

Bestyrelsen har fx det overordnede ansvar for foreningens økonomi, og den kan potentielt blive erstatningspligtig, hvis den handler uforsvarligt eller i strid med aftalte retningslinjer. Og hvis foreningen har ansatte, så har bestyrelsen et ansvar som arbejdsgiver, og det kræver særlige kompetencer og retningslinjer.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
  • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
  • Hvordan laver vi en god forretningsorden?
  • Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i bestyrelsen?
  • Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar?
  • Ansættelse af en lønnet medarbejder
"Tag fat i os, hvis I skal starte en ny forening eller blot har behov for at udvikle jeres praksis eller for at skaffe jer yderligere oplysninger."