Kræftens Bekæmpelse

Listen over de mange former for frivillighed i Kræftens Bekæmpelse er lang.

Fra medarbejdede i "igen”-butikken til den unge rådgiver på ungekontakten, over de mange aktive lokalforeningsmedlemmer, besøgsvenner for kræftpatienter på hospitalerne og til folk, der hjælper til på landskontoret og rådgivningscentrene rundt om i landet. Heldigvis. For det frivillige arbejde er grundstenen i en forening som Kræftens Bekæmpelse.
I dag er ca. 2000 aktive frivillige i kræftens bekæmpelse. Fælles har de glæden ved at give hjælp, hvor der er brug for den.

• de frivillige driver 260 lokale foreninger landet over
• de frivillige driver en række patientforeninger for kræftpatienter
• de frivillige yder direkte hjælp til kræftpatienter i akut krise, også i patienternes sidste levetid
• de frivillige giver mod og støtte til at leve igen
• de frivillige skaber netværk for patienter og pårørende
• de frivillige samler penge ind til kræftsagen
• de frivillige arrangerer konkurrencer og underholdning til fordel for sagen
• de frivillige oplyser om forebyggelse og holder foredrag
• de frivillige hverver nye medlemmer
• de frivillige påvirker lokale politikere og sundhedsmyndigheder til bedre forhold for kræftramte
• de frivillige synliggør sagen og problemerne gennem den lokale presse
• de frivillige sælger i "igen"-butikkerne
• osv., osv., osv.

Det er alt afgørende at holde fast i frivillige. Uanset hvad du er god til og har lyst til, er der brug for dig i Kræftens Bekæmpelse.

Hvem er Kræftens Bekæmpelse?

Kræftens Bekæmpelse er en privat forening. Den er ikke en del af det offentlige. Kræftens Bekæmpelses formål er:
• forskning i kræftsygdomme
• forebyggelse, oplysning og patientstøtte (begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræft-sygdomme)

Grundstenen til Kræftens Bekæmpelse blev lagt i 1904-05, hvor fremtrædende danske Læger besluttede at gøre en indsats for at bekæmpe kræft. Det gjorde de i første omgang ved at danne foreningen Den Almindelige Danske Lcege-forenings Canserkomite. Pa det tidspunkt havde man netop fundet ud af, at radium havde en helbredende effekt på kræft. Derfor dannede læger og andre interesserede en række komiteer, hvis formål var at skaffe penge til radium, blandt andet i form af landsindsamlinger. For pengene oprettede komiteerne radiumstationer, hvor kræftpatienter kunne blive behandlet. Initiativerne blev i 1912 samlet i Radiumfondet. I 1928 blev de to foreninger så sammenlagt under navnet 'Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse'.


Da 'Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse' blev dannet i 1928, var foreningens vigtigste opgave at behandle og helbrede patienterne for kræft. Foreningen skulle desuden 'støtte den eksperimentelle og kliniske kræftforskning', 'sprede kundskab om kræftsygdommens væsen og behandling' og støtte 'nødlidende kræftpatienter'.

De sidste tre områder er faktisk de samme, som foreningen arbejder for i dag - forskning, oplysning og patientstøtte -mens behandlingen i dag er overtaget af det offentlige.
Lokalforeningen Silkeborg. Hvad tilbyder vi .Samtaler med et menneske, der kender til angsten, smerten, usikker-heden Enten på egen krop eller nærmeste hold. Vi holder til på Rosengårdcentret mandage i lige uger fra 16 til 18. Vi afholder et par foredrag ca. 2 gange årligt.

Hvis man vil vide mere, om hvad der sker lokalt, er man velkommen til at ringe til Lone Knudsen
tlf. 86 84 75 79.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk