Kjellerup Folkedanserforening


Foreningens navn er “Kjellerupegnens Folkedanseforening” og ”Kjellerupegnens Danseforening”. Foreningen er stiftet den 19. februar 1982.

Foreningens formål er endvidere at dyrke enhver form for pardans, der omfattes af begreberne: pardans, moderne dans og selskabsdans.

Foreningen kan tilsluttes Landsforeningen Danske Folkedansere

Foreningen forsøger i den udstrækning dette er muligt, at arrangere kursus i folkedans og par- dans m.m. for børn, juniorer og voksne.
Foreningen kan desuden arrangere legestuer, opvisninger m.v.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.
Formanden er på valg hvert 2. år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og afgår skiftevis.
2 revisorer vælges for en 2-årig periode og afgår ligeledes skiftevis.
Formanden vælges på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver.
Der skal føres protokol over alle trufne beslutninger i bestyrelsen og på generalforsamlingen.
Spillemand og leder samt disses ægtefæller kan ikke vælges i bestyrelsen.


BESTYRELSEN

____________ ____________
Inger Hedegård Else Kalsgaard
_________________ ______________ __________
Poul Erik Hessellund Erik G. Lauridsen Bent Nielsen

Contact

  • Erik G. Lauridsen
  • Blodbøgen 20
  • 8620 Kjellerup
  • 868802009
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk