KANAL 1


KANAL 1 er en ikke-kommerciel lokal-tv station i hovedstadsregionen, der – udover at producere tv i Region Hovedstaden – også forsøger at give kommunikationssvage grupper plads i et massemedium, tv-mediet.

Ved produktionen af programmerne forsøger vi at inddrage personer, der ikke nødvendigvis deltager direkte i det journalistiske arbejde, men har en mening om stationens programudbud. Kompetence i forhold til både det tekniske og det indholdsmæssige stilles til rådighed for personer, der ønsker at tilrettelægge et tv-program om et københavnsk emne. Det gælder f.eks. ældre, der i en redaktionsgruppe laver tv om og for andre ældre eller mennesker, der kommer i berøring med det psykiatriske system og ønsker at formidle viden og holdninger i denne forbindelse.

KANAL 1 skal fremme almennyttige sociale, politiske og kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

KANAL 1 skal i sit virke være trivselsfremmende og afspejle lokalområdets aktiviteter, og være en udvidelse af mulighederne for kommunikation borgerne imellem.

KANAL 1 sender sine programmer på Kanal Hovedstaden.

Formål

Formålet for KANAL 1 er, at være del af en udvikling, som kan skabe større mellemfolkelig forståelse gennem et forbedret lokalmiljø i Københavnsområdet. Vi vil hellere fokusere på perspektiverne og potentialet, frem for at dyrke sensationer og problemer, og helst vil vi vise lidt skæve vinkler på virkeligheden.

Vi er politisk engagerede uden at være bærere af partipolitiske dagsordener – og vores redaktionelle uafhængighed dyrker vi ved at belyse problemstillinger ud fra forskellige vinkler.

Vores slogan: ”Kanal 1 – public access til borgere”

Læs mere her:

Public access til borgere

 

Redaktionen Brug dit Buskort:

Redaktionen Krigshistorier

Redaktionen Ildsjæle

Contact

  • Jimmy Rehak
  • 70200004
  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk