Høreforeningen

 Høreforeningen er en sammenslutning af følgende tidligere landsforeninger stiftet efteråret 2006:
1. LBH – Landsforeningen for Bedre Hørelse
2. MTF – Méniére Tinnitus Foreningen
3. HBF – Hørehæmmede Børns Forældreforening
4. DBA – Døvblevne Afdelingen

”Høreforeningen Silkeborg lokalafdeling” blev stiftet marts 2007 og har som formål at:
• Arbejde for at sikre de høreskadede/hørehandicappede de bedste vilkår i kommunen.
• Sikre tilgængelighed for høreskadede/hørehandicappede overalt i kommunen.
• Følge udviklingen på det sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige område og gå i dialog med lokale politikere med henblik på at finde de bedste løsninger for de høreskadede/hørehandicappede.
• Følge udviklingen for tilbud om hjælpemidler og medvirke til de bedste løsninger for de høreskadede/hørehancicappede.
• Indgå i samarbejdet med DH og her at medvirke til, at høreskadede/hørehandicappedes problemer rejses i handicapråd, beskæftegelsesråd og klageråd samt øvrige råd og nævn i kommunen.
• Samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i regionsområdet.
• Afgive indstillinger til DH om repræsentanter til råd og nævn i kommunen.
• At yde råd og vejledning og afholde orienterende møder og sociale sammenkomster alene eller med andre lokalafdelinger eller på tværs af andre geografiske skel og i netværks-grupperinger.

Lokalforeningen er tilknyttet Frivilligcenter Silkeborg, Østergade 9, 1. Silkeborg.

Medlemsarrangementer annonceres i medlemsbladet HØRELSEN og i pressen.

Bestyrelsen:
Formand: Torben Erik Larsen, Nørreskov Bakke 93 B, 8600 Silkeborg
2768 8134 E-mail: torben.e.larsen@hotmail.com
Næstformand:Kirsten Jensen, Marsvej 6, Gjessø, 8600 Silkeborg
tlf: 8682 0389/2127 9613 E-mail: ki.jensen@fibermail.dk
Kasserer: Ellen Marie Andersen, Skjoldsvej 4, 8600 Silkeborg
Telefon: 8681 1215/5125 6547 E-mail: ema.andersen@post4tele.dk
Sekretær: Janni L. F. Jensen, Malmhøjvej 4, Kragelund, 8600 Silkeborg
8686 7509/4156 8527 E-mail: famhansen@dlgmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Just Pedersen, Skolegade 53, 8600 Silkeborg
tlf: 2013 4939 E-mail: lisbeth.j.pedersen@sol.dk

Contact

  • Torben Erik Larsen
  • Nørreskov Bakke 93 B
  • 8600 Silkeborg
  • 27688134
  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk