Familie- og Ungekontakten ved Silkeborg Kommune

Ansatte hos Familie og Ungekontakten, Silkeborg Kommune, arbejder ud fra handleplan udarbejdet i Familierådgivningen med unges livsduelighed, herunder afhjælpning af ensomhed.
Formålet med indsatsen er at understøtte dig som ung i at bevare eller etablere tilknytning til skole, fritidsliv og meningsfulde fællesskaber.
Der er fokus på at du tilegner dig færdigheder i forhold til at mestre et selvstændigt liv. Samtidig støttes du som ung i at bevare din tilknytning til familien eller andet netværk.

De ansatte i Familie og ungekontakten tilrettelægger indsatsen med afsæt i dine behov.
De benytter i nogle forløb en praktisk tilgang f.eks. spil, naturoplevelser, fælles arrangementer eller sport, mens de i andre, arbejder med din udvikling gennem samtaler eller undervisning.

Indsatsen i Familie og Ungekontakten er for unge (13-17 år), som grundet sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, har behov for vejledning og rådgivning om f.eks. arbejde, uddannelse, fritid m.v. som ligger ud over det, deres forældre vurderer at kunne give dem. 

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk