De grønne pigespejdere Silkeborg

De grønne pigespejdere i Silkeborg gruppe består af tilsammen ca. 75 piger og kvinder i alderen fra 6 år og opefter.

At være grøn pigespejder i Silkeborg er ...

at deltage i et godt fælleskab i enhederne, med mange spændende spejdermuligheder i den skønne natur.
at bruge fritiden med leg, naturoplevelser, udfordringer og spejderaktiviteter, som tovværk, pionering, orienteringsløb og lejrture m.m.
at få mulighed for at opleve lejrsuset, når ca. 4000 danske og udenlandske spejdere hvert 5. år mødes på landslejr.
at udvikle ansvarfølelse og praktiske færdigheder i samarbejde med andre piger i samme aldersgruppe.
personlig udvikling gennem kurser og praktisk lederarbejde, i et lederfællesskab med andre voksne kvinder.

Contact

  • KFUM-spejderne

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk