Autismeforum Silkeborg

Vi arbejder for at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører


Det gør vi bl.a. gennem kurser, temaaftener, kontakt til skoler, myndigheder og den lokale presse. Vi holder f.eks. foredragsaftener om den nyeste forskning på autismeområdet, vi sender materiale til sagsbehandlere, og vi kommer gerne ud til skoler og andre institutioner for at fortælle mere om autisme.

Kredsforeningen Østjylland https://www.autismeoj.dk/  arbejder for at sikre gode og individuelle tilbud til mennesker med ASF
Det gør vi gennem dialog med lokale politikere, de offentlige myndigheder og institutioner i Østjylland. Vi er f.eks. repræsenteret i mange kommuners handicapråd, vi skriver høringssvar til kommuner og regionen, og vi har regelmæssige møder med børnepsykiatrien i Østjylland.

Desuden har vi arbejdsgrupper, der arbejder på specifikke tilbud, f.eks. lokale bo-tilbud til voksne med ASF.

Vi støtter og vejleder mennesker med ASF og deres familier
Det gør vi gennem en række aktiviteter:

Temamøder og workshops om f.eks. sociallovgivning, pædagogik, uddannelse, boliger
Sociale aktiviteter, f.eks. familieudflugter, aftener for unge med ASF og idrætsaktiviteter
Kurser, f.eks. søskendekurser og kurser i handicapforståelse
Netværksgrupper for forældre
Rådgivning

 

 Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk