AFS Interkultur, Silkeborg Lokalforening

Foreningens formål er at arbejde for fred ved at forstærke bevidstheden om det fælles-menneskelige, ved at fremme en større forståelse for verdens mange forskellige kulturer og ved at engagere sig i de fælles problemer, som truer ver¬denssamfundet.
Formålet søges opfyldt ved
- at medvirke til at familier, grupper og unge mennesker med forskellig kulturbaggrund bliver stillet over for nye udfordringer og lærer at behandle dem i fællesskab,
- at opfordre alle deltagere til at engagere sig på områder, hvor de erfaringer, der er erhvervet gennem AFS-oplevelsen, kan nyttiggøres for andre,
- at samarbejde med organisationer og støtte initiativer med tilsvarende formål, og
- at lokalforeningen formidler udveksling af unge studerende, som får ophold i Danmark eller udlandet.

Nye frivillige er meget velkomne i AFS Silkeborg uanset alder og uanset om man har erfaring med udveksling. Det frivillige arbejde er udfordrende og giver mulighed for interkulturelle kontakter og oplevelser.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk