Psykiatriforeninger

Bedre Psykiatri

VI HJÆLPER DIG, SÅ DU KAN HJÆLPE DINE.
Vi afholder cafémøder for pårørende med en oplægsholder og efterfølgende samtale den første onsdag i hver måned.

Depressionsforeningen Silkeborg

Midlertidigt nedlagt, der henvises til: http://depressionsforeningen.dk/

GUU-GUA

GUU-GUA foreningen er en lille landsdækkende forening, som arbejder for mennesker med den komplekse autismespektrumforstyrrelse GUA (Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden) og beslægtede diagnoser.

Handicap- og psykiatritilbud

Klik ind på linket og se tilbuddene.

IF SILKESIND

Idræt for psykisk sårbare i Silkeborg Kommune.

Lokalforeningen Sind

Det er foreningens formål at være med til at skabe større forståelse og tolerance i vort samfund for sindslidende og deres pårørende, samt at tageog støtte initiativer for sindslidende med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Mødestedet

Mødestedet ”Åbent værested for sindslidende”.

NADA Silkeborg

NADA Silkeborg er en frivilligforening, hvis formål er at give unge og voksne i Silkeborg Kommune mulighed for at få kendskab til, afprøve og modtage NADA-behandling.

PotentialeHotellet

PotentialeHotellet er et målrettet opholdstilbud til dig, der er berørt af hjemløshed - og de udfordringer, der følger med.

PsykInfo Midt

Region Midtjyllands psykiatriske informationscenter - vi arbejder for at øge viden, mindske fordomme og nedbryde tabuer om psykisk sygdom.

Sind Pårørenderådgivning

Sind Pårørenderådgivning har åben rådgivning i Silkeborg i lige uger fra den mellem kl. 16 og 18. Henvendelse kan ske anonymt, og er gratis. Rådgivningen henvender sig til børn, unge, voksne og seniorer.

Sind Pårørenderådgivning for unge

SIND Pårørenderådgivning tilbyder ungegrupper: for dig, der har en søskend med f.eks. ADHD, borderline, angst eller autisme. Eller hvis din mor eller far har depression, skizofreni eller f.eks. er bipolar. Diagnosen for din pårørende er ikke afgørende, det er din relation som pårørende du får hjælp til at håndtere; ikke din pårørendes diagnose. Meld dig, hvis du har brug for et frirum kun for dig.

Sind Ungdom

Vi rummer det hele. Sind Ungdom tilbyder et frirum til unge psykisk sårbare og unge pårørende, hvor man kan lære af hinanden og bryde med ensomhed og tomrum.

Sind-nettet

SIND-NETTET formidler kontakt mellem en frivillig besøgsven – også kaldet en frivillig støtte- og kontaktperson – og en borger, der ønsker at modtage besøg.

Spor

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og ungdommen.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk