Patientforeninger

Aktive Diabetikere

Der er et udækket behov for længerevarende forløb for diabetikere, hvor målet er varige ændringer af deres adfærd. Mindre gode vaner kan ændres til gode vaner, som fastholdes resten af livet.

Alzheimerforeningens lokalforening Østjylland

Foreningens formål er bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, at bedre vilkårene for patienter og pårørende bla. ved at støtte forskning, samt oplyse og rådgive om demenssygdomme. Bestyrelsen er sammensat af pårørende til demente, fagpersoner og forskere, så formålet tilgodeses bedst

Cøliakiforeningen

Hvad er Cøliaki? Cøliaki er en kronisk, dvs. en livslang tyndtarmssygdom, der kan starte i alle aldre.

Diabetesforeningen Silkeborg

I Diabetesforeningen ønsker vi at hjælpe dig, der på den ene eller anden måde er berørt af diabetes. Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål og give dig nogle redskaber til ikke bare at "leve med" diabetes - men til at leve godt med diabetes.

Digitale Venner ved Gigtforeningen

Digitale Venner er for dig, som har lyst til at tale med et andet menneske, der lever med en gigtsygdom.

GAF, Gigt Arbejde Familie

Vi er en gruppe under Gigtforeningen for yngre mennesker, som er på arbejdsmarkedet og har familie. Du kan møde en flok meget forskellige mennesker, der alle kender til smerter i en eller anden form, som ved hvad du taler om, for vi kender det på egen krop.

Gigtforeningen

Gigtforeningen er en privat uafhængig organisation, som støtter Gigtforskning og arbejder for bedre behandling og større livskvalitet for de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en led, ryg-eller muskelsygdom.

Hjernesagen

HjerneSagen er en forening for senhjerneskadede, som følge af blodpropper, hjerneblødning eller trafikuheld.

Hjerneskadeforeningen

Tilbud om samvær og aktiviteter for senhjerneskadede i Silkeborg kommune.

Hjerteforeningen Silkeborg

Lokalkomiteen laver i løbet af året en række arrangementer som f.eks. rygestopkurser, gymnastik, hjertestarterkurser, foredrag, blodtryksmålinger, nytårsmarch m.m. Der vil de næste 5 år være fokus på kvinder og hjertekarsygdomme, da der er stor brug for mere viden på dette område.

Hypermobile & HMS

Information til sundhedsproffesionelle omkring Hypermobilitet.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse skal fortsat udvikle sig således, at også nye, fremtidige grupper af frivillige vil slutte sig til foreningen og deltage i kampen for sagen - til gavn for kræftpatienter.

LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Kom som du er! Vi er også mennesker i en problematisk situation, men vi har erfaret, at et varmt fællesskab, med respekt for den enkelte, gør glad og stærk.

MCSforeningen

Foreningen for duft- og kemikalieoverfølsomhed (Multiple Chemical Sensitivity)

Osteoporoseforeningen

At få knogleskørhed/osteoporose, vil for de fleste betyde en omvæltning. Osteoporosen griber ind i tilværelsen og kan i mange tilfælde medføre uventede praktiske, menneskelige og økonomiske problemer. Vi kan vejlede og støtte dig og dine pårørende.

Parkinsonklubben Silkeborg

Formålet er at støtte parkinsonpatienter og deres pårørende med de problemer, der opstår af sygdommen og dens forløb. At forbedre vore vilkår ved såvel kollektiv som individuel støtte.

Proof of Life

Foreningen Proof of Life (PoL) har til formål at hjælpe unge kræftoverlevere (18-40 år) med at komme tilbage til et godt og aktivt liv efter endt behandling.

Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg

Lokalafdelingen Silkeborg har 3 hovedformål: - At skabe synlighed lokalt - At opnå lokalpolitisk indflydelse - At lave sociale aktiviteter for Scleroseramte og pårørende og at støtte Scleroseramte i, at leve et godt liv med Multipel Sclerose.

Stomiforeningen COPA

Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Synslinjen

Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der kan give støtte og vejledning til mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.
Vi giver også støtte og vejledning til pårørende og fagpersoner.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk