Integration

Alderslyst Action

Alderslyst Action er en årlig kulturfest i Silkeborg, som afvikles i den sidste uge af skolernes sommerferie ved beboerhuset på Kejlstrupvej 51.

Arabiske Klub Silkeborg

En forening for flygtninge fra Syrien med muslimsk kulturbaggrund.

Bydelsmødre

Projektet Bydelsmødre hjælper kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at blive aktive medborgere i det danske samfund.

DFH Frivillignet Silkeborg

Dansk Flygtningehjælps frivillignet Silkeborg...

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK er en ungdomsorganisation, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt.

Familiehjørnet Kirkens Korshær

Et frivilligt og gratis tilbud om familiestøttende indsats for sårbare familier.

Integrationsguiden

Integrationsguiden er et opslagsværk til flygtninge, frivillige og alle med en særlig interesse i integration i Silkeborg Kommune.

 

 

Interkulturel Forening

Vi samarbejder med Silkeborg Ungdomsskole og UU Silkeborg i et fritidsprojekt på Sølystskolen. Målgruppen er 14 – ca. 30-årige udlændinge i Silkeborg kommune.

Kirkernes Sociale Arbejde

Vi giver en hånd til dig, som har brug for hjælp og støtte indenfor områder som: Familiehjælp, Praktisk hjælp, Økonomisk rådgivning, Medvandring, Kontaktfamilier til flygtninge samt Mad-deling.

Kontaktfamilie til flygtninge under Dansk Flygtningehjælp

Du og din familie kan være med til at gøre en forskel. Vær med til at øge flygtninge-familiers muligheder og integration i det danske samfund. Mød nye mennesker og bidrag til en øget forståelse på tværs af kulturer. Bliv netværksfamilie/person i 1 år. Alle kan være med uanset alder.

Middag på tværs

Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver i.f.m. fælles arrangementer i Silkeborg Kirke.

Silkeborg Kirke

Silkeborg Kirke er en levende kirke, og mange af vores arrangementer og aktiviteter bygger på frivillige kræfter. Vil du være med i fællesskabet?

Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke kan du finde fællesskab og hente hjælp, når du oplever, at livet er ensomt, svært og barskt.

Soroptimisterne Silkeborg

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der arbejder for at forbedre liv og status for kvinder og piger.

TVRZ

At skabe relationer på tværs af nationalitet, etnisk baggrund, alder, køn og religion.At give områdets børn og unge gode og ”sunde” oplevelser i form af de aktiviteter, som foregår ud fra TVRZ. At opmuntre områdets børn og unge til at tage medansvar både for hinanden og for kvarteret.

Ungdommens Røde Kors Silkeborg

Ungdommens Røde Kors er en moderne børne- og ungdomsorganisation med over 1.900 medlemmer og mange frivillige. Vi arbejder på at forbedre hverdagen for sårbare børn og unge. Det gør vi gennem mange forskellige aktiviteter over hele landet og ved at tage del i den offentlige debat.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk