Børn og unge

Åben rådgivning Ungeguiden

Få råd og vejledning inden for sundhed og trivsel, rusmidler, penge, bolig og fritid, hvis du er mellem 18 og 29 år.

Åben Ungerådgivning

Åben ungerådgivning er et tilbud til dig mellem 10 og 25 år, der har brug for én at tale med.

AFS Interkultur, Silkeborg Lokalforening

AFS Interkulturs lokalforeninger ledes og drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Det er de frivillige, der i det daglige har kontakten med AFS'ere og værtsfamilier. Det er de frivillige, som foretager interview og hjemmebesøg.

Alderslyst Action

Alderslyst Action er en årlig kulturfest i Silkeborg, som afvikles i den sidste uge af skolernes sommerferie ved beboerhuset på Kejlstrupvej 51.

Alderslyst Gymnastikforening

Foruden de mange motionsmuligheder i AG, lægger vi vægt på, at være en folkelig forening, hvor det gode kammeratskab og fællesskab går hånd i hånd med den sunde og sjove motion.

Autismeforum Silkeborg

Hvem er vi? Vi er en lokalafdeling af Landsforeningen Autisme. Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. De fleste af vores medlemmer er forældre til børn med ASF.

Avalon Game Club

For dig, der har lyst til at spille alle former for rollespil eller ønsker at spille Magic: The Gathering og brætspil.

Broen

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv.

Broen Silkeborg

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv.

Børnegruppe i Familie- og Ungekontakten

Børnegruppen er et tilbud til børn og unge der er pårørende af psykisk sårbare. Henvender sig til aldersgruppen 10-17 årige.

Børns vilkår

Når lynet slår ned i barndommen. Når et fællesskab ikke er for alle. Skilsmisse.

Børns Voksenvenner Silkeborg

En voksenven er en børneglad, ansvarsfuld person, der har overskud og lyst til frivilligt og ulønnet at glæde et barn med sit nærvær.

Coding Pirates Silkeborg

Kodepiraterne er på ugentlige klubaftner sammen om at arbejde med digital kreativitet, udforske, opfinde, konstruere, kode, lege og skabe med teknologi, programmering og design.

Cyberhus

Anonym chatrådgivning og brevkasse for unge.

Den rullende kagemand- fødselsdagshjælp fra Mødrehjælpen

Alle børn skal have mulighed for at blive fejret af vennerne.
Vil du gerne give dit barn en festlig fødselsdag, men har svært ved at få enderne til at nå sammen? Mødrehjælpens fødselsdagshjælp Den Rullende Kagemand giver dig mulighed for at søge om bidrag til fødselsdagsfesten.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DFUNK er en ungdomsorganisation, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt.

DUI Leg og Virke Silkeborg

DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grundholdninger.

Foreningen Far

Foreningen Far er til glæde og støtte for børn og forældre.

Fysisk Aktiv

Foreningens formål er at skabe grundlag for psykisk og fysisk udviklingshæmmedes udøvelse af idræt under betryggende ledelse og opsyn.

Giraffen- familiestøtte og vejledning

Fællesskab og vejledning for sårbare familier.

Girltalk

Vi arbejder dagligt med at minde unge piger om deres værdi og tale med dem om deres trivsel. På GirlTalk giver vi mulighed for at få luftet svære tanker og følelser, men også glæder og succeser.

 

Gødvad Gymnastik- og Idrætsforening

Gymnastik for døve og udviklingshæmmede i aldersgruppen 6 til 10 år

Gødvad IF Fodbold

Vintertræning indendørs fodbold. For piger og drenge i alderen ca. 6-14 år – som har generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshandicap.

Himmelbjerg Golf Club

Golf for bevægelseshæmmede og døve i alle aldre.

Interkulturel Forening

Vi samarbejder med Silkeborg Ungdomsskole og UU Silkeborg i et fritidsprojekt på Sølystskolen. Målgruppen er 14 – ca. 30-årige udlændinge i Silkeborg kommune.

Kjellerup Skytteforening

Skydning i Kjellerup Skytteforening er for alle fra 7 år og op.

KOMsammen Silkeborg

De unge, der kommer hos os, kender alle til følelsen af ensomhed, og alle har lyst til at spise sundt og få sved på panden sammen med jævnaldrende. De frivillige sørger for, at alle er en del af fællesskabet, og vi planlægger sammen, hvad vi skal lave.

Lektiehjælp Ældre Sagen Them

Lektiecafé på Frisholm Skole.

Madskolerne

Kan du lide at lave mad? Har du lyst til at lære børn om madlavning, sundhed, fødevarer og motion? Så bliv frivillig instruktør på en Madskole.

MakerSpace og Mediebox, Silkeborg Bibliotek

Makerspace og Mediebox er vores kreative værksteder, som alle kan lære at bruge. Her finder du en lang række maskiner og teknologier, der kan hjælpe dig med at udtrykke dig kreativt og gøre dine ideer til virkelighed.

Mindhelper

Giver unge idéer og redskaber til at håndtere problemer.

Natteravnene Kjellerup

Natteravnene er voksne, der bekymrer sig om deres medmennesker. De frivillige bruger aften- og nattetimer en gang imellem, for at medvirke til trygheden i lokalområdet på en diskret ikke-voldelig facon, som skaber tillid og respekt.

Natteravnene Silkeborg

Natteravnene er voksne, der bekymrer sig om deres medmennesker. De frivillige bruger aften- og nattetimer en gang imellem for at medvirke til trygheden i lokalområdet på en diskret ikke-voldelig facon, som skaber tillid og respekt.

Parasport Danmark.

Klik ind på Parasports hjemmeside.

Peerlinjen

Peerlinjen er her for alle sårbare mennesker - vi lytter, sparrer og guider.

PotentialeHotellet

PotentialeHotellet er et målrettet opholdstilbud til dig, der er berørt af hjemløshed - og de udfordringer, der følger med.

Red Barnet Naturklub Arendalsvej

Naturklubben er et tilbud til børn på Arendalsvej. 

Red Barnet Silkeborg

Som frivillig i en af Red Barnets lokalforeninger hjælper du børn lokalt og globalt og er med til at sikre alle børns ret til et godt børneliv.

Red Barnets Ferielejr

Ferielejren er et tilbud til børn, der af forskellige årsager ellers ikke har så mange muligheder for et godt sommerferie-tilbud.

Red Barnets Oplevelsesklub

Klubben henvender sig til familier, som af den ene eller anden årsag ikke har overskud til at tage på udflugter og få oplevelser med deres børn.

Rideklubben Hinnitus

Hos Rideklubben Hinnitus er der plads til både at være hygge-rytter og at have høje ambitioner med sin ridning.

Røde Kors Silkeborg

Røde Kors Silkeborg har et væld af aktiviteter og hjælpetilbud, bl.a. familievenner, familienetværk, netværk for voldsramte kvinder og meget mere.

Selvhjælp Silkeborg

At møde andre der står med de samme svære udfordringer i livet som ens egne giver en dyb følelse af at blive forstået. Herudover er man også til stor gavn for de andre i gruppen, fordi man kan dele ud af egne erfaringer omkring det fælles emne.

Silkeborg Orienteringsklub

Silkeborg Orienteringsklub har et meget alsidigt træningsprogram ugen igennem hele året - og det er for hele familien.

Silkeborg Roklub

Silkeborg Roklubs Handicapafdeling har til formål at tilbyde handicappede træning i romaskiner, styrketræning, og for nogles vedkommende, også roinstruktion.

Silkeborgchatten for unge

Silkeborgchatten er et mødested på nettet hvor unge mellem 10 og 23 kan chatte anonymt med en chatrådgiver fra Silkeborg Kommune.

Sind Ungdom

Vi rummer det hele. Sind Ungdom tilbyder et frirum til unge psykisk sårbare og unge pårørende, hvor man kan lære af hinanden og bryde med ensomhed og tomrum.

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg barndom.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk