Ældreområdet

Aarhusbakkens Pensionistforening

Pensionistforening.

Aktive Seniorer Silkeborg

Pensionistforening.

Alzheimerforeningens lokalforening Østjylland

Foreningens formål er bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, at bedre vilkårene for patienter og pårørende bla. ved at støtte forskning, samt oplyse og rådgive om demenssygdomme. Bestyrelsen er sammensat af pårørende til demente, fagpersoner og forskere, så formålet tilgodeses bedst

Ans-Grønbæk Pensionistforening

Pensionistforening.

Balle Sogns Pensionistforening

En forening med masser af arrangementer – udflugter, foredrag, krolf, bowling og meget andet.

Birkebos Venner

Pensionistforening.

Danske Seniorer Funder

Seniorforening.

De Unge Seniorer

Nyt tiltag i Bryrup og Them!

Ensomhed blandt ældre- kommunale tilbud

Nye undersøgelser viser, at op mod hver fjerde ældre over 65 år i Danmark oplever at føle sig ensom enten ofte eller af og til. Silkeborg Kommune tager del i kampen mod ensomhed.

Grauballe Pensionistforening

Pensionistforening.

Hjælp til it og nem-id for ældre

Hvis du som senior har brug for computer hjælp og nem-id.

Hvinningdal Seniorklub

Hvinningdal Seniorklub vil gerne samle seniorer i Silkeborg Kommune til venskab, socialt og kulturelt samvær. Trods foreningens navn er den ikke forbeholdt seniorer fra Hvinningdal.

KANAL 1

Bliv frivillig på vores lokale tv-station.

Karolinelundscenterets Venneforening

Begivenheder, aktiviteter og underholdning næsten hver måned.

Kragelund Pensionistforening

Pensionistforening.

Linå Pensionistforening

Pensionistforening.

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Lysbros Venner

Lysbro’s Venner byder på god fornøjelig underholdning for Lysbro Plejecenters beboere, deres pårørende, venner og medlemmer af foreningen og alle som har lyst til en glad aften.

Nørrevang Pensionistforening

Pensionistforening.

Schultz Vågetjeneste

Vågekonerne yder menneskelig støtte gennem f.eks. - at være tilstede - at skabe ro omkring et dødsleje - at trøste og berolige i den sidste tid - at aflaste familie, der har påtaget sig at passe den døende derhjemme

Sejling Pensionistforening

Pensionistforening.

Sejs Guldagerklub

Pensionistforening.

Senior Talent Forum/ Kreaklubben

Kreaklubben er en elevforening for Den Kreative Skole, som består af elever og forældre til elever på Den Kreative Skole. Senior Talent Forum er medlem af Kreaklubben, og henvender sig til seniorer og pensionister.

Serup Pensionistforening

Pensionistforening.

Sinding Pensionistforening

Pensionistforening.

Synslinjen

Synslinjen er en gratis telefonrådgivning, der kan give støtte og vejledning til mennesker, der får en alvorlig synsnedsættelse eller er bange for at miste synet.
Vi giver også støtte og vejledning til pårørende og fagpersoner.

Them Pensionistforening

Pensionistforening.

Thorning Byportal

Nyheder, facts og turistinformation om Thorning by og omegn - samt info for områdets borgere. Thorning er centrum i Jylland. Tæt på alt, kort til alt og har alt... Gå ind på hjemmesiden og se informationerne.

Thorning Seniorklub

Seniorklub.

Vågetjenesten Bryrup / Them

Frivillige tilbyder støtte og aflastning til alvorligt syge og døende – og deres pårørende.

Vågetjenesten Gjern

Frivillige tilbyder støtte og aflastning til alvorligt syge og døende — og deres pårørende.

Vinderslev Pensionistforening.

Pensionist forening.

Virklund Seniorklub

Seniorklub

Voel - Sminge Pensionistforening

Pensionistforening.

Ældre Sagen Gjern

Ældre Sagens arbejde i dit lokalområde . Lokalkomiteen i dit område har mange aktiviteter til gavn for ældre. Her kan du sammen med andre frivillige deltage i kulturelt, socialt og ældrepolitisk arbejde.

Ældre Sagen Kjellerup

Ældre Sagen Kjellerup tilbyder medlemmerne mange forskelligartede aktiviteter. Mange af aktiviteterne gennemføres hver uge, andre en gang hver anden uge – det kan være spil, motion, sprog eller it.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk