Companies starting with L

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Find adresser og programmer for de lokale afdelinger på Landsforeningens hjemmeside. Det nærmeste tilbud for borgere i Silkeborg findes i Århus.

LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Kom som du er! Vi er også mennesker i en problematisk situation, men vi har erfaret, at et varmt fællesskab, med respekt for den enkelte, gør glad og stærk.

Lavia Aarhus

Klik ind på Lavia Aarhus's hjemmeside.

Lavia Viborg

Klik ind på Lavia Viborgs hjemmeside.

Lektiehjælp Ældre Sagen Them

Lektiecafé på Frisholm Skole.

Lektieven

Lektievenner ved Red Barnet er et tilbud til børn i skolealderen 2.-9. klasse

Liljen

Liljen er en almennyttig forening på det sociale og humanitære område, stiftet i 2013. Mottoet er: Omsorg og Liv - Hjerte til Hjerte

Linå Pensionistforening

Pensionistforening.

Livslinjen

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen.

Lokalforeningen Sind

Det er foreningens formål at være med til at skabe større forståelse og tolerance i vort samfund for sindslidende og deres pårørende, samt at tageog støtte initiativer for sindslidende med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Lydavis

Lydavisen henvender sig til blinde, svagtseende og andre læsehandicappede i Silkeborg Kommune.

Lynghjælperne

Frivillige ved Sejs-Svejbæk Kirke danner ramme for fællesskab og koordinerer arrangementer i tilknytning til kirken.

Lysbros Venner

Lysbro’s Venner byder på god fornøjelig underholdning for Lysbro Plejecenters beboere, deres pårørende, venner og medlemmer af foreningen og alle som har lyst til en glad aften.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk