Companies starting with G

GAF, Gigt Arbejde Familie

Vi er en gruppe under Gigtforeningen for yngre mennesker, som er på arbejdsmarkedet og har familie. Du kan møde en flok meget forskellige mennesker, der alle kender til smerter i en eller anden form, som ved hvad du taler om, for vi kender det på egen krop.

Gigtforeningen

Gigtforeningen er en privat uafhængig organisation, som støtter Gigtforskning og arbejder for bedre behandling og større livskvalitet for de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en led, ryg-eller muskelsygdom.

Girltalk

Vi arbejder dagligt med at minde unge piger om deres værdi og tale med dem om deres trivsel. På GirlTalk giver vi mulighed for at få luftet svære tanker og følelser, men også glæder og succeser.

 

GoRun Silkeborg

Go-Run er et nyt, enkelt og gratis gang- og løbekoncept 2½ eller 5 km for alle uanset forudsætninger.

Grauballe Pensionistforening

Pensionistforening.

Gødvad Gymnastik- og Idrætsforening

Gymnastik for døve og udviklingshæmmede i aldersgruppen 6 til 10 år

Gødvad IF Fodbold

Vintertræning indendørs fodbold. For piger og drenge i alderen ca. 6-14 år – som har generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshandicap.

Gødvads Venner

Formål for Venneforeningen: At støtte og samarbejde med ledelse og personale i bestræbelserne på at værne om et godt og aktivt miljø på Gødvad plejecenter.

Frivilligcenter Silkeborg | Skoletorvet Estrupsgade 4, 1. sal | 8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0098 |  kontakt@frivilligcenter-silkeborg.dk