image fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Ældre Sagens demensaflastere
Rådgivning om demens. Kontakt venligst Ældre Sagens kontor eller Ruth Conradsen.
Børns Voksenvenner Silkeborg
thumb_voksenvenner
En voksenven er en børneglad, ansvarsfuld person, der har overskud og lyst til frivilligt og ulønnet at glæde et barn med sit nærvær.
Dansk Røde Kors Silkeborg
thumb_dansk rode kors
Dansk Røde Kors arbejder efter syv grundlæggende principper, som er fælles for hele Røde Kors bevægelsen. - Medmenneskelighed - Upartiskhed - Neutralitet - Uafhængighed - Frivillig tjeneste - Enhed - Almengyldighed
Sind-nettet
SIND-NETTET formidler kontakt mellem en frivillig besøgsven – også kaldet en frivillig støtte- og kontaktperson – og en borger, der ønsker at modtage besøg.
Ældre Sagen Silkeborg
thumb_aeldresagen
Vi virker for vore ældre medborgere, nu og i fremtiden. Med din hjælp bliver vi stærkere.
Ældre Sagen Gjern
thumb_aeldresagen
Ældre Sagens arbejde i dit lokalområde . Lokalkomiteen i dit område har mange aktiviteter til gavn for ældre. Her kan du sammen med andre frivillige deltage i kulturelt, socialt og ældrepolitisk arbejde.
Ældre Sagen Kjellerup
thumb_aeldresagen
Ældre Sagen Kjellerup tilbyder medlemmerne mange forskelligartede aktiviteter. Mange af aktiviteterne gennemføres hver uge, andre en gang hver anden uge – det kan være spil, motion, sprog eller it.
Ældre Sagen Them
thumb_aeldresagen
Ældre Sagens lokalafdelinger tilbyder medlemmerne mange forskelligartede aktiviteter og arrangementer. Mange af aktiviteterne gennemføres hver uge, andre en gang hver anden uge – det kan være spil, motion, sprog eller it.
Kirkernes Sociale Arbejde
thumb_KSA logo u. tekst
Vi giver en hånd til dig, som har brug for hjælp og støtte indenfor områder som: Familiehjælp, Praktisk hjælp, Økonomisk rådgivning, Medvandring, Kontaktfamilier til flygtninge samt Mad-deling.
Liljen
Liljen er en almennyttig forening på det sociale og humanitære område, stiftet i 2013. Mottoet er: Omsorg og Liv - Hjerte til Hjerte
Powered by SobiPro